Thông báo 

Chương trình học bổng chính phủ Australia 2018/2019

 

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Thông tin cụ thể về học bổng như sau:

1. Bậc học: Thạc sĩ (đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ)

2. Loại học bổng: Toàn phần

3. Các lĩnh vực học tập ưu tiên:

• Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và đổi mới sáng tạo)

• Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ)

• Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải)

• Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp)

• Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)

• Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)

• Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)

• Khuyết tật

• Biến đổi khí hậu 

Các ngành học khác được xem xét dựa trên thành tích cá nhân. Xin xem Hỏi đáp cho ứng viên để biết thêm chi tiết.

4. Tiêu chí:

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau:

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

 

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:

• Phải có bằng đại học chính quy

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem mô tả phía dưới)

• Không xin học lấy bằng thạc sỹ thứ hai

5. Ưu tiên: Có chính sách ưu tiên cho người khuyết tật và người dân tộc thiểu số/đến từ các địa phương nghèo theo quy định.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018

7. Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org

Chi tiết thông tin về học bổng xin xem tại file đính kèm.

8. Thông tin liên hệ

Aus4Skills

Địa chỉ; Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 024 3939 39912

Email: info@australiaawardsvietnam.org 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các giảng viên và sinh viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển./.