Thông báo
29/12/2017

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Công văn số 375/CĐN-ToC ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2018-2022. Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện quyết định triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn Học viện Nông nghiệp

16:24 21/03/2018
Sinh viên có thắc mắc, liên hệ tại phòng 104 – Nhà Hành chính (trong giờ làm việc từ ngày 14/3/2018 đến 21/3/2018)
14:40 21/03/2018
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên xin thông báo Danh sách sinh viên đề nghị Tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2017
10:38 20/03/2018
Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Công văn số 36/TTKHCN-ISSN ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) cho Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bản tiếng Anh, Ban biên tập xin thông báo tới các đơn vị, các cá nhân và tập thể nhà khoa học tham gia viết bài cho Tạp chí như sau:
09:56 19/03/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 như sau:
09:52 19/03/2018
Học viện thông báo, những học viên chưa hoàn thành học phí theo lịch thu của Học viện (chưa hoàn thành học phí đến ngày 17/03/2018), và những học viên có đăng ký học phần bổ sung nộp tiền vào tài khoản từ ngày 19/03/2018 đến 16 giờ ngày 26/03/2018.
09:46 19/03/2018
Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì 2, năm học 2017 – 2018, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 19/03/2018 đến 16 giờ ngày 26/03/2018.
08:51 19/03/2018
Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Hà Nội (DAAD Hà Nội) tổ chức định kỳ các Hội thảo liên quan đến chủ đề Du học Đức cho tất cả các Bạn quan tâm -miễn phí và không cần đăng ký trước, cụ thể như sau:
08:47 19/03/2018
Trong khuôn khổ chương trình học bổng Lukasiewicz do Bộ Khoa học và Đào tạo Ba Lan tài trợ, trường Đại học Khoa học sự sống Warsaw (Warsaw University of Life Sciences – SGGW) thông báo tuyển ứng viên theo học chương trình thạc sĩ tại Ba Lan như sau:
10:27 15/03/2018
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; Học viện Nông nghiệp Việt Nam có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ