Nghiên cứu sinh
02/08/2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017 như sau:

16:06 13/11/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức phát bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng (danh sách kèm theo).
08:35 31/10/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhiễm với đề tài: “Phát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh Thái Bình”
16:50 23/10/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Thuyết với đề tài: “Đánh giá các dòng TGMS mới và khả năng sử dụng trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng ở phía Bắc Việt Nam”
16:50 14/09/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Dinh với đề tài: “Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội”
15:48 13/09/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Lân với đề tài: “Nâng cao chất lượng việc làm trong cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức thành phố Hà Nội”
14:36 08/09/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chương với đề tài: “Khảo sát một số đặc điểm bệnh lý của bệnh cầu trùng ở gà và nghiên cứu chế tạo chế phẩm sinh học sử dụng trong phòng trị”
11:07 24/08/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Dung với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nhỏ giọt đến sinh trưởng và năng suất cà chua trồng trên đất phù sa sông Hồng”
09:47 29/12/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 như sau:
16:19 19/08/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:
14:12 28/06/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ