Học viên Cao học
14:20 07/11/2017
Học viện cảnh báo lần 2 đối với những học viên còn nợ học phí, theo quy định của Học viện những học viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần cho học kì 2 năm học 2017 – 2018.
14:15 24/10/2017
Theo quy định của Học viện những học viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018.
16:33 23/10/2017
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 như sau:
14:30 04/10/2017
Học viện thông báo, những học viên chưa hoàn thành học phí theo lịch thu của Học viện (chưa hoàn thành học phí đến ngày 30/09/2017), và những học viên có đăng ký học phần bổ sung nộp tiền vào tài khoản từ ngày 03/10/2017 đến 16 giờ ngày 20/10/2017.
17:22 22/09/2017
Công nhận 72 (bảy hai) sinh viên và 336 (ba trăm ba sáu) học viên đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra trình độ tương đương cấp độ B1 theo Khung Châu Âu Chung
17:17 22/09/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho đại học và cao học đợt thi tháng 9 năm 2017:
17:12 22/09/2017
Điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 đối với các ngành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:
15:17 18/09/2017
Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:
14:16 01/06/2017
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2017 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ