TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và bằng đại học thứ 2 năm 2017
Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo
Tổ chức phát bằng tiến sĩ
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức phát bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng (danh sách kèm theo).
Thông báo về sinh viên còn nợ học phí môn học Kỹ Năng Mềm học kì I năm học 2017 – 2018
Để việc nộp học phí của sinh viên được hoàn tất, đề nghị những sinh viên có tên trong 2 danh sách trên đến Văn phòng Trung tâm (Phòng 105 – Khu làm việc của các Viện, Trung tâm) để thông báo và giải quyết việc thu học phí trước ngày 30/11/2017.
Cảnh báo lần 2 đối với học viên còn nợ học phí trong học kì 1 năm học 2017 – 2018
Học viện cảnh báo lần 2 đối với những học viên còn nợ học phí, theo quy định của Học viện những học viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần cho học kì 2 năm học 2017 – 2018.
Cảnh báo lần 2 đối với sinh viên còn nợ học phí trong học kì 1 năm học 2017 – 2018
Học viện cảnh báo lần 2 đối với những sinh viên còn nợ học phí, theo quy định của Học viện những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần cho học kì 2 năm học 2017 – 2018.
Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng Chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 10/2017
Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư, cử nhân, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 10/2017 vào ngày 12-13/12/2017, tại Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (Phòng 207) như sau:
Tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhiễm
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhiễm với đề tài: “Phát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh Thái Bình”
Khai giảng Lớp học phần tiếng Anh 3
Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được sự ủy quyền của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo học phần tiếng Anh 3.
Quyết định về việc Công nhận Kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017
Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016 – 2017 cho 21.936 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy (Có bản danh sách kèm theo).
3522


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ