TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Kỹ năng mềm - Chìa khóa thành công cho sinh viên
Ngày nay trình độ học vấn và bằng cấp chưa đủ để quyết định việc tuyển dụng của người sử dụng lao động. Họ còn căn cứ vào yếu tố cá nhân như kỹ năng, sự nhạy bén trong xử lý công việc và giao tiếp của mỗi người lao động, các yếu tố này được người ta gọi là “Kỹ năng mềm” (Soft skill).
Các chương trình đào tạo ưu đãi đặc biệt của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trong xã hội hiện nay, môi trường làm việc liên tục thay đổi, đòi hỏi người lao động cần phải có khả năng thích ứng rộng và khả năng hội nhập cao vào thế giới việc làm. Thực tiễn ở trong và ngoài nước, nhiều sinh viên thành đạt là nhờ trang bị cho mình vốn kiến thức rộng, hệ thống từ nhiều trường đại học hay từ nhiều ngành đào tạo trong cùng mộ trường đại học.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Cơ hội việc làm rộng mở
Hàng nghìn việc làm thêm trong và ngoài khu vực Học viện: Trung tâm sinh thái Veco, AEON Long Biên, BigC Long Biên, Samsung…
Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2017 - 2018 từ 12/06/2018 đến 20/07/2018
Học kì hè, năm học 2017 – 2018, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1396/QĐ-HVN ngày 11/05/2017 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Quyết định 3660/QĐ-HVN ngày 11/09/2017 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tổ chức học lại chính trị dành cho những sinh viên không tham gia/không đạt bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2017 - 2018
Thực hiện kế hoạch số 566/KH-CTCT&CTSV ngày 08/6/2018 của Giám đốc Học viện, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (CTCT&CTSV) đã tổng hợp danh sách sinh viên không tham gia/không đạt bài thu hoạch chính trị tại Tuần sinh hoạt CD-SV và đang học tại Học viện.
Tổ chức phát bằng tiến sĩ
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức phát bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng
3522


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ