Nhóm nghiên cứu mạnh
Nhóm nghiên cứu mạnh - Bước đột phá trong phát triển khoa học và công nghệ tại Học viện
Khoa học và Công nghệ luôn được khẳng định vai trò và vị thế trong phát triển quốc gia, hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước"
Hội thảo Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm
Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, năm 2017 xuất khẩu thủy sản xếp vị trí cao nhất trong những ngành xuất khẩu nông nghiệp. Ngành thủy sản luôn cố gắng phấn đấu để nâng cao chất lượng của sản phẩm tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.
Hội thảo Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật – Thách thức và cơ hội
Ngày 24/4/2018, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhóm nghiên cứu mạnh Vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức Hội thảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật – Thách thức và cơ hội”.
Hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách Nông nghiệp
Nhóm nghiên cứu mạnh của Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và PTNT do PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê là trưởng nhóm cùng TS. Nguyễn Viết Đăng - Trưởng Bộ môn KTNNCS và các thành viên nhóm nghiên cứu thường xuyên kết hợp với các tổ chức, đơn vị để tiến hành các hoạt động nghiên cứu
Lễ ký kết thành lập nhóm nghiên cứu mạnh Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những đơn vị có bề dày thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền thống đó được “truyền - thụ” giữa thế hệ các nhà khoa học.
Lễ ký kết thực hiện hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh Khoa Công nghệ thông tin
Thực hiện chủ trương thành lập và triển khai hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, ngày 14 tháng 12 năm 2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hồ sơ các nhóm nghiên cứu mạnh thuộc nhiều lĩnh vực.
Lễ ký kết thành lập nhóm nghiên cứu mạnh Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
Để phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác giảng dạy và thực tiễn. Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện các nhóm nghiên cứu mạnh. Đây là những nhóm nghiên cứu nòng cốt của học viện, với các chủ đề nghiên cứu phù hợp với thực tiễn.
Lễ ký cam kết thực hiện hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh Khoa Thú y
Sáng ngày 14/12/2017, Học viện nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức buổi lễ ký cam kết thực hiện hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh cho các nhóm nghiên cứu mạnh trong toàn Học viện. Khoa Thú y có 7 nhóm nghiên cứu mạnh tham gia buổi lễ ký cam kết là:
Lễ ký cam kết thực hiện hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh khoa Nông học
Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Học viện tổ chức lễ ký cam kết thực hiện hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh.
Lễ kí cam kết thực hiện hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh khoa Lý luận chính trị và Xã hội
Nghiên cứu khoa học là công tác trọng tâm, “là sức sống của trường đại học”. Nghiên cứu khoa học tạo ra những sản phẩm có giá trị ứng dụng cho nền kinh tế - xã hội, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao khả năng tư duy, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu của giảng viên và sinh viên
4910
  

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ