Đại hội Chi bộ Sinh viên Khoa Kế toán và QTKD

Ngày 08 tháng 09 năm 2017, Chi bộ Sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 với đầy đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hữu Cường, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh; đồng chí Lô Thị Hào – trưởng Ban phát triển đảng, Liên chi đoàn khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Đại hội đã diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ cao. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của đại hội. Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

 

Đ/c Trần Hữu Cường – Đảng ủy viên tặng hoa Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Cường đánh giá cao những nội dung trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ và Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ, ghi nhận những thành tích chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được, chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng trong sinh viên. Thực hiện sớm hơn quá trình theo dõi, bồi dưỡng các đối tượng đảng từ năm thứ nhất, năm thứ 2. Bên cạnh đó, chi bộ cần tăng cường hơn sự lãnh đạo với Liên chi đoàn, liên chi hội và đa dạng hơn các hoạt động của chi bộ.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng và các Quy định của Trung ương, Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Đăng Học giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Trọng Tuynh giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Sau hơn 1 giờ 30 phút tổ chức triển khai, Đại hội đã thành công tốt đẹp trong nghi lễ trang nghiêm, đúng quy định.

Switch mode views: