ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự nhất trí của Đảng ủy, ngày 08 tháng 09 năm 2017, Chi bộ khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hăng hái thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Việt Hà- Đảng ủy viên cùng các đồng chí khách mời và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh. 

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị và phương hướng tại Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Trần Hữu Cường - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017 đã nêu rõ những kết quả nổi bật mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới.

 

Đồng chí Cao Việt Hà - Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới

 Căn cứ vào Điều lệ Đảng và các Quy định của Trung ương, Đại hội cũng đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, gồm 3 đồng chí: đồng chí Trần Hữu Cường - Bí thư Chi bộ; Đồng chí Nguyễn Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thị Minh Châu - Chi ủy viên.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua trong chương trình Đại hội với sự quyết tâm cao của toàn thể Đảng viên trong Chi bộ và tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ sẽ hoàn thành các tốt phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

Switch mode views: