Thông báo danh sách dự kiến xét cấp học bổng HK 1/2017-2018 (update ngày 19.9.2017)

Khoa Kế toán và QTKD thông báo danh sách dự kiến xét cấp học bổng HK 1/2017-2018 trong file Danh sách xét cấp học bổng dự kiến ngày 19.9.2017, quỹ học bổng KKHT khoán theo ngành và khóa học.

Đề nghị các lớp kiểm tra lại danh sách, mọi thắc mắc và đính chính vui lòng báo lại cô Hạnh trợ lý đào tạo qua email: trolydaotao@gmail.com hoặc SĐT: 096 945 97 98.

Thời hạn nhận phản hồi đến: 9h sáng thứ 2 ngày 18/9/2017

Switch mode views: