Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên (UMSEP) tại ĐH Malaya - Malaysia

Trường Đại học Malaya, Malaysia thông báo tuyển sinh Chương trình trao đổi sinh viên (UMSEP) học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Đang học tập tại một trường đại học;

- Đã hoàn thành ít nhất 01 kỳ học;

- Được trường đại học nơi sinh viên học tập giới thiệu;

- Kết quả học tập tích lũy trung bình từ 3.0/4.0 trở lên;

- Năng lực Anh ngữ (nói và viết) tốt. Sinh viên dự tuyển học tập tại Khoa Kế toán và kinh doanh hoặc Khoa Luật cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550.

 Hồ sơ dự tuyển:

- Ảnh chụp gần đây, cỡ ảnh sử dụng cho hộ chiếu;

- Bảng điểm do trường đại học cấp;

- Chứng nhận kết quả thi tiếng Anh do trường đại học xác nhận (IELTS/TOEFL/TOEIC/khác);

- Thư giới thiệu của trường đại học;

- Đơn dự tuyển trực tuyến (đơn không hoàn thành thông tin không được xem xét).

Thời gian dự tuyển:  Từ 9h00 ngày 01/9/2017 đến 23h55 ngày 30/10/2017.

Tài liệu tham khảo: Gửi kèm Thông báo (Kế hoạch năm học 2017-2018, Thông tin chi tiết về năm học 2017-2018).

Liên hệ giải đáp:

1/ Ms. Nur Azwa Faharudin

Officer in charge of Inbound Programme 

Email: nurazwa@um.edu.my

 2/ Ms. Dayang Siti Khadijah

Administrative Assistant in charge of Inbound Programme

Email: dayang85@um.edu.my

 3/ Mr. Muhamad Nazri Shah

Administrative Assistant in charge of Inbound Programme

Email: nazri.shah@um.edu.my

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển. Sinh viên gửi hồ sơ gốc đến Trung tâm Sinh viên quốc tế, Trường Đại học Malaya và bản scan hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Switch mode views: