Thông báo Lịch học chính trị - Tuần sinh hoạt công dân, sinh viên năm học 2017-2018

Theo kế hoạch số 856/KH-HVN ngày 31/7/2017 của Giám đốc Học viện, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo lịch học chính trị của các lớp tại Tuần sinh hoạt công dân, sinh viên năm học 2017-2018 như sau:  

 

Ngày học

Thời gian

Địa điểm

Lớp, khóa, khoa

Số SV

07/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Chăn nuôi: Các lớp K59 trừ lớp K59DDTA.

650

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Chăn nuôi: Các lớp K60 và lớp K59DDTA.

650

Tối

HTA (ND207)

Khoa Chăn nuôi: Các lớp K61 và sinh viên khóa cũ từ K57 về trước.

650

Tối

ND308

Khoa Chăn nuôi: Tất cả sinh viên các lớp khóa 58.

200

08/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Thú y: Khóa 60

650

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Thú y: Tất cả các lớp cao đẳng và liên thông

650

Tối

HTA (ND207)

Khoa Thú y: K59TYC, K59TYD, K59TYE, K59TYF, K59TYG, K59TYH.

650

Tối

ND308

K59TYA, K59TYB.

200

09/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Thú y: Khóa cũ từ K57 trở về trước và lớp K58TYA

620

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Thú y: K58TYB, K58TYC, K58TYD, K58TYE, K58TYF, K58TYG.

650

Tối

HTA (ND207)

Khoa Thú y: K61TYA, K61TYB, K61TYC, K61TYD, K61TYE, K61TYF.

650

Tối

ND308

Khoa Thú y: K61TYG, K61TYH.

200

10/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa QLĐĐ: Khóa 60 + Khóa 61 trừ lớp K60QLDDE

640

Chiều

HTA (ND207)

Khoa QLĐĐ: Khóa 59 và lớp K60QLDDE.

650

Tối

ND308

Khoa QLĐĐ: Từ Khóa 58 trở về trước + các lớp Cao đẳng, Liên thông.

200

Tối

HTA (ND207)

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ + Khoa Thủy sản (Cả 2 khoa)

570

11/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa KE&QTKD: Khóa 60 trừ lớp K60KEA.

586

Chiều

HTA (ND207)

Khoa KE&QTKD: Khóa 59 trừ các lớp K59QTM, K59QTKDA, K59QTTCA.

650

Tối

HTA (ND207)

Khoa KE&QTKD: Khóa 61 + liên thông+ K60KEA + K59QTM, K59QTKDA.

650

Tối

ND308

Khoa KE&QTKD: Từ Khóa 58 trở về trước + K59QTTCA.

200

 

12/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Nông học: Khóa 60 trừ các lớp K60BVTVA, K60BVTVB, K60BVTVC.

620

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Nông học: Khóa cũ từ K57 trờ về trước + các lớp hệ cao đẳng + K58BVTVA, K58BVTVB, K58BVTVC, K60BVTVA, K60BVTVB, K60BVTVC.

650

14/8/2017

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Nông học: K59KHCTA, K59KHCTB, K59KHCTC, K59KHCTD, K59KHCTE, K59KHCTF, K59KHCTT, K59RHQCQ, K59RHQMC.

635

Tối

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thông tin: Các khóa K58, K59, K60, K61 trừ lớp K58CNTTA.

650

Tối

ND308

Khoa Công nghệ thông tin: Các khóa cũ từ K57 trở về trước + lớp K58CNTTA

200

15/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Lý luận chính trị: Cả khoa

502

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: Khóa cũ từ K58 trở về trước

600

16/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: K59KHĐT, K59KTA, K59KTB, K59KTNE, K59KTNNA, K59KTNNB, K59KTNND.

650

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: K59KTPT, K59PTNTA, K59PTNTB, K59PTNTC, K59PTNTD, K59PTNTE, K59QLKTA.

 

60

Tối

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ sinh học: Khóa 60,61 và lớp K59CNSHA.

630

Tối

ND308

Khoa Công nghệ sinh học: Khóa 57, 58, 59 và các khóa cũ trừ lớp K59CNSHA.

200

17/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: Khóa 60 trừ lớp K60KTPT.

600

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: Khóa 61 và các lớp K59QLKTB, K60KTPT.

600

Tối

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thực phẩm: Khóa 59 và lớp K60QLTP.

600

Tối

ND308

Khoa Công nghệ thực phẩm: K57, K58 và sinh viên khóa cũ còn học tại Học viện.

200

18/8/2017

Tối

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thực phẩm: Khóa 61 và lớp K60CNSTHA, K60CNSTHB.

553

Tối

ND308

Khoa Công nghệ thực phẩm: Lớp K60CNTPA, K60CNTPB.

200

20/8/2017

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Nông học: Các lớp K59BVTVA, K59BVTVB, K59BVTVC, K59CGCTA, K59CGCTB, K59NNA, K59NNB.

620

19/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Môi trường: Khóa 59 và các lớp liên thông.

580

Sáng

ND308

Khoa Môi trường: K58 và sinh viên khóa cũ còn học tại HV.

200

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Môi trường: Khóa 60 + Khóa 61.

611

Chiều

ND308

Khoa Môi trường: Tất cả các lớp Cao đẳng

200

21/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Cơ điện: Khóa 57, Khóa 58.

600

Tối

HTA (ND207)

Khoa Cơ điện: Khóa 60, Khóa 61 và liên thông.

620

22/8/2017

Tối

HTA (ND207)

Khoa Cơ điện: Khóa 59, sinh viên khóa cũ còn học tại Học viện và các lớp Cao đẳng.

650

10/9/2017

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Nông học: Khóa 61 + Liên thông

600

Chiều

ND308

Khoa Nông học: Khóa 58 trừ các lớp K58BVTVA, K58BVTVB, K58BVTVC.

200

Từ 28/8 – 09/9/2017

Sáng

HTA (ND207)

 

Dự kiến khóa mới nhập học

 

Chiều

HTA (ND207)

 

Tối

HTA (ND207)

 

Ban CTCT&CTSV thông báo và yêu cầu các lớp theo dõi lịch và tham dự học đông đủ, đúng giờ.

Switch mode views: