23 Trường, Học viện ký Tuyên bố chung thành lập Hiệp hội đại học tiểu vùng sông Mê Công

Trong hai ngày 8-9/7/2015, đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham dự Hội thảo Khởi động thành lập Hiệp hội các trường đại học tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS-UC) và khung chương trình trao đổi tín chỉ Châu Á do Trung tâm SEAMEO RIHED phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức tại Viêng Chăn, CHDCND Lào.


Thảo luận tại các phiên họp của hội thảo

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là lãnh đạo Bộ/Vụ Giáo dục các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, hiệu trưởng/hiệu phó, lãnh đạo các phòng, trung tâm Hợp tác quốc tế và chuyên viên thực hiện trao đổi sinh viên của các trường đại học trong khu vực.

Tại hội thảo, đại biểu nghe các báo cáo tham luận và thảo luận một số nội dung chính như: vai trò của chính phủ các nước trong việc thành lập Hiệp hội các trường đại học tiểu vùng sông Mê Công mở rộng và phát triển khung chương trình trao đổi tín chỉ Châu Á; Bối cảnh và sự cần thiết về trao đổi tín chỉ trong khu vực; Cơ hội và thách thức đặt ra đối với hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong GMS-UC: kinh nghiệm thực hiện chương trình trao đổi tín chỉ của các trường đại học Thái Lan, Philippines và Nhật Bản.

Tại hội thảo, sau phiên họp thảo luận và thống nhất về cơ chế hoạt động của Hiệp hội, dưới sự chứng kiến của Trung tâm SEAMEO RIHED, Ngân hàng ADB, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, đại diện của 23 trường đại học, học viện đã ký Tuyên bố chung về thành lập Hiệp hội các trường đại học tiểu vùng sông Mê Công mở rộng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hướng tới một cộng đồng xuất sắc có tính kết nối và cạnh tranh trong khu vực. Ngân hàng ADB sẽ tài trợ cho các hoạt động hội thảo, tập huấn, seminar… để xây dựng và hoàn thiện khung chương trình trao đổi tín chỉ Châu Á. Kế hoạch thực hiện của chương trình bao gồm các nội dung: trao đổi tín chỉ, trao đổi sinh viên, hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo và hợp tác nghiên cứu về các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật, môi trường…

Lễ ký Tuyên bố chung thành lập Hiệp hội các trường đại học tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Các đại biểu tham dự hội thảo

 

 

Switch mode views: