Thông báo lịch kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh cho sinh viên lớp Chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh K62

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách phân công phòng thi, ngày thi, ca thi cho kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh cho sinh viên lớp Chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh K62 như sau:

Thông báo thi xếp lớp tiếng anh Chương trình tiên tiến

 Lịch kiểm tra tiếng anh xếp lớp Chương trình tiên tiến

 Đề nghị sinh viên xem lịch và thực hiện theo đúng kế hoạch của Trung tâm.

Switch mode views: