Thông báo kết quả xét tuyển vào lớp Kế toán Pohe, Chương trình tiên tiến K62

Khoa Kế toán và QTKD thông báo danh sách trúng tuyển lớp Kế toán POHE và lớp chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh khóa 62 Khoa Kế toán và QTKD Theo file danh sách sinh viên trúng tuyển.

Đề nghị sinh viên lên phòng 420 Khoa Kế toán và QTKD nhận thời khóa biểu và lịch họp lớp.

Thời gian nhận : Thứ 3 + Thứ 5 tuần này : Sáng : 8h-11h, Chiều từ : 2h - 5h.

Switch mode views: