Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo điểm Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

      Khoa Kế toán và QTKD thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp HK II/2016-2017.

       FIle điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp bảo vệ kỳ II/2016-2017

     Đề nghị sinh viên kiểm tra  mã sinh viên, ngày tháng năm sinh, mã học phần,...mọi đính chính liên hệ cô Hạnh trợ lý đào tạo trước 10h sáng thứ 2 ngày 19/06/2017.

Switch mode views: