KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017- 2018

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh –Học viện nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 – năm học 2017-2018 của các chuyên ngành KTDN, QTDN và KDNN như sau:

  • Giao Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 1- năm học 2017- 2018 từ 12- 19/6/2017 theo lịch của các Bộ môn được phân công hướng dẫn 12.6.2017 danh sách sinh viên giao đề tài.
  • Nộp đề cương sơ bộ (2 bản) cho các Bộ môn vào ngày 15/08/2017.
  • Thời gian nộp Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Ngày 23/11/2017. (SV nộp trực tiếp tại các Bộ môn thực tập)
  • Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự tính vào 12-15/12/2017.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

      TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Switch mode views: