Thông tin chung

Bộ môn Tài chính là một trong năm bộ môn trực thuộc khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bộ môn đang đảm nhiệm những học phần then chốt liên quan đến lĩnh vực tài chính (tiếng Việt và tiếng Anh) cho trình độ Đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp và trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế nông nghiệp. Học phần Tài chính nông nghiệp được giảng dạy từ khoá 1 ngành Kinh tế nông nghiệp từ năm 1961 đến nay. Với nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm 01 PGS TS, 01 TS, 11 ThS được đào tạo tại các nước có nền giáo dục tiên tiến như Anh, Australia, Đức, Bỉ, Nhật. Bộ môn đang từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Bộ môn Tài chính hiện đang quản lý chuyên môn Chuyên ngành Quản trị tài chính (từ khoá 58)

 

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Bộ môn: Phòng 422 Tầng 4 nhà hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: (04) 62.617.551

Email:  finance.vnua@gmail.com

Switch mode views: