Đội ngũ cán bộ

Phó trưởng phụ trách Bộ môn: ThS Lê Thị Thanh Hảo

Phó trưởng Bộ môn: ThS Nguyễn Thị Hương

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn gồm 14 giảng viên

 
 

Giảng viên

Email

Vị trí đảm nhiệm

ThS Lê Thị Thanh Hảo

ltthao@vnua.edu.vn

Phó trưởng BM phụ trách; Giảng viên

(ThS tại Bỉ)

ThS Nguyễn Thị Hương

huongnt.vnua@gmail.com

Phó trưởng BM;

Giảng viên

(ThS tại Nhật Bản)

PGS TS Lê Hữu Ảnh

lhanh@vnua.edu.vn

Nguyên trưởng khoa;

Nguyên trưởng Bộ môn; NGƯT;

Giảng viên chính

TS Nguyễn Quốc Oánh

oanhnq@vnua.edu.vn

Giảng viên, Giám đốc

Nhà xuất bản NNHN

ThS Nguyễn Duy Linh

nguyenduylinh@vnua.edu.vn

 Giảng viên

(ThS tại Đức;

đang NCS tại Đức)

ThS Nguyễn Đăng Tùng

nguyendangtung@vnua.edu.vn

Giảng viên

(ThS tại Australia;

đang NCS tại Australia)

ThS Hoàng Sĩ Thính

hsthinh@vnua.edu.vn

Giảng viên

(ThS tại Australia;

Đang NCS tại Nhật Bản)

ThS Bùi Thị Lâm

btlam@vnua.edu.vn

Giảng viên

(đang NCS tại Bỉ)

ThS Nguyễn Thị Hoàng Giang

nguyen.thi.hoang.giang@gmail.com

Giảng viên

(ThS tại Ireland;

đang NCS tại Australia)

ThS Trần Trọng Nam

trantrongnam.hua@gmail.com

Giảng viên

(ThS tại Thái Lan)

ThS Đào Thị Hoàng Anh

hoanganh0511@gmail.com

Giảng viên

(ThS tại Nhật Bản)

Ths Đặng Thị Hải Yến

haiyendang88@gmail.com

Giảng viên

(ThS tại Nhật Bản)

Ths Bùi Thị Hồng Nhung

nhungbui.hua@gmail.com

Giảng viên

(ThS tại Anh)

 

 
Switch mode views: