Nghiên cứu khoa học

CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI 

 

1. Đề tài cấp Nhà nước 

“Nghiên cứu khả năng ứng phó của người nghèo ở nông thôn trước tác động của rủi ro thiên tai và các biến động của kinh tế xã hội”. 

 

2. Đề tài cấp bộ, cấp tỉnh 

Đề tài cấp tỉnh, 2016-2017, Nghiên cứu các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ gia cầm theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Đề tài cấp trường trọng điểm, 2015, Xây dựng hệ thống đánh giá sự hài lòng của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tại tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Năm 2013, Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi; 

Năm 2011, Tác động của suy thoái kinh tế đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở một số tỉnh phía Bắc; 

Năm 2010, Định hướng đào tạo cán bộ quản lý trẻ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH tại tỉnh Hòa Bình; 

Dự án hợp tác với nước ngoài: “Giảm thiếu phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+): Đánh giá các phương thức quản lý rừng qua thời gian” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ

 

3. Dự án nghiên cứu chuỗi cung ứng rau quả (ASIAN-Link) 

 

4. Các bài báo trong nước và quốc tế đã xuất bản giai đoạn 2011-2016 

- Phạm Thị Hương Dịu, 2016, Ứng dụng Bản đồ nhiệt trong quản trị rủi ro, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 228/T6-2016

- Lê Thị Thu Hương, 2015, Nghiên cứu các vấn đề an ninh lương thực của các hộ nghèo tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 1/2015, Trang 6 

- Đỗ Văn Viện và Đồng Đạo Dũng, 2014, Bàn về ‘Quản lý’ và ‘Quản trị’ từ góc nhìn học thuật, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 140-146. 

- Nguyễn Quốc Chỉnh, 2014, Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sữa bột trẻ em nhập khẩu trên thị trường một số tỉnh phía Bắc, Tạp chí khoa học phát triển nông thôn Việt Nam, số 11 trang 31 – 34 

- Bui Thi Nga và Philippe Lebailly, 2014, Giám sát chi phí trong các trang trại nuôi ngao khu vực phía Bắc Việt, Greener Journal of Agricultural Sciences. ISSN: 2276-7770  

- Đồng Đạo Dũng, 2014, Đánh giá tác động của cơ chế hợp đồng nông nghiệp chính thống đến thu nhập của hộ nông dân: Trường hợp nghiên cứu trong ngành chăn nuôi lợn ở thành phố Hà Nội, Việt Nam, Bài trình bày tại hội thảo tại đại học Kumamoto University Conference do hiệp hội Kinh tế nông nghiệp Nhật Bản tổ chức tháng 9/2014 

- Nguyễn Quốc Chỉnh và Nguyễn Hải Núi, 2013, Tác động của suy thoái kinh tế đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở một số tỉnh phía Bắc, Tạp chí Khoa Học và Phát Triển, số 2

- Đỗ Văn Viện, 2012, Đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp ở tỉnh Nam Định, Tạp chí kinh tế phát triển, Số 183 trang 101 – 104 

- Nguyễn Quốc Chỉnh và Đồng Đạo Dũng, 2011, Nghiên cứu biện pháp ứng phó của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Thái Bình trong suy thoái kinh tế, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 07/2011, trang 92 - 100. 

- Nguyễn Hải Núi, 2011, Kế toán và vấn đề ra quyết định của doanh nghiệp, Tạp chí Kế toán kiểm toán

Switch mode views: