Đội ngũ cán bộ

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Hương Dịu

Phó trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Hải Núi

Số cán bộ giảng dạy: 16 người, gồm 01 Phó Giáo sư; 04 Tiến sỹ; 10 Thạc sỹ (trong đó có 04 Thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh) và 01 Cử nhân đang học thạc sỹ tại Thái Lan.

 

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

01

Phạm Thị Hương Dịu.

TS

Trưởng bộ môn

02

Nguyễn Hải Núi

Th.S (đang NCS tại Việt Nam - Đan Mạch)

Phó trưởng bộ môn

03

Nguyễn Quốc Chỉnh

TS

Giảng viên,

Phó Trưởng Khoa

04

Đỗ Văn Viện

PGS.TS

Giảng viên

05

Nguyễn Công Tiệp

TS

Giảng viên,

Chánh văn phòng HV

06

Bùi Thị Nga

TS

Giảng viên

07

Lê Thị Kim Oanh

ThS (đang NCS tại Bỉ)

Giảng viên

08

Bùi Kim Anh

ThS (đang NCS tại Đức)

Giảng viên

09

Đồng Đạo Dũng

Th.S

Giảng viên

10

Lê Thị Thu Hương

Th.S

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Thu Trang

Th.S

Giảng viên

12

Đào Hồng Vân

Th.S

Giảng viên

13

Nguyễn Thị Kim Oanh

Th.S (đang NCS tại Nhật Bản)

Giảng viên

14

Trần Thị Thanh Huyền

Th.S

Giảng viên

15

Nguyễn Ngọc Mai

Th.S

Giảng viên

16

Đoàn Thị Ngọc Thúy

Cử nhân (đang học thạc sỹ tại Thái Lan)

Giảng viên

 

Giáo viên thỉnh giảng:  TS. Bùi Thị Gia; TS. Phạm Thị Minh Nguyệt; GVC. Đỗ Thành Xương; GVC. Nguyễn Văn Quý; GVC Hồ Ngọc Châu. 

Switch mode views: