Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 

Các môn học trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành bao gồm: 

Các môn giảng dạy cho chương trình Đại học 

1   Quản trị học 

2   Quản trị doanh nghiệp             

3   Quản trị chiến lược 

4   Quản lý đầu tư kinh doanh 

5   Quản trị hành chính văn phòng 

6   Quản trị nhân lực 

7   Quản trị rủi ro 

8   Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

9   Quản lý kinh tế hộ và trang trại 

10  Quản trị bán hàng 

11  Quản trị kênh phân phối 

12  Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh 

13  Quan hệ công chúng 

14  Kinh tế hợp tác 

15  Tâm lý quản lý 

16  Lập và Phân tích dự án kinh doanh 

17  Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

 

Các môn giảng dạy cho chương trình Sau Đại học

       1. Principles of Management

       2. Human Resources Management

       3. Cooperatives and Small Business Management

       4. Strategic Management

       5. Agribusiness Management

       6. Farm Management

 

Các môn giảng dạy cho chương trình Sau Đại học

       1. Quản trị chiến lược nâng cao

       2. Quản trị rủi ro nâng cao

       3. Quản trị chuỗi cung ứng

       4. Phương pháp nghiên cứu trong QTKD nâng cao

       5. Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán

       6. Nguyên lý quản trị

       7. Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

       8. Quản trị doanh nghiệp nâng cao

       9. Kỹ năng quản trị hiệu quả

         10. Xây dựng chương trình quản lý rủi ro

 

NHIỆM VỤ 

- Đào tạo Đại học 

Đảm nhận một số lĩnh vực chuyên môn trong đào tạo Đại học các ngành và chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Rau Hoa Quả và Cảnh Quan … 

- Đào tạo Sau đại học 

Tham gia đào tạo Sau đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý nguồn nhân lực

- Đào tạo ngắn hạn 

Bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và các thành phần kinh tế khác; Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản trị kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Nghiên cứu khoa học 

Tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao kiến thức về quản trị kinh doanh, kinh doanh nông nghiệp, quản lý chuỗi cung, hợp tác, liên kết kinh tế theo yêu cầu xã hội. 

 

SÁCH, GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN 

1. Phạm Thị Minh Nguyệt, Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, 1996 

2. Đỗ Văn Viện, Quản trị doanh nghiệp, NXB Nông nghiệp, 2001 

3. Đỗ Văn Viện , Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, NXB Nông Nghiệp, 2006 

4. Bùi Thị Gia, Trần Hữu Cường,  Quản trị rủi ro, NXB Nông nghiệp, 2006 

5. Bùi Thị Nga, Quản trị học, NXB Nông nghiệp, 

6. Các tình huống trong giảng dạy cao học Quản trị kinh doanh tại Việt Nam, 2009, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ngoài ra còn nhiều bài giảng và tài liệu tham khảo khác. 

 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

Các trường nước ngoài: University of Wisconsin – Madison - Hoa Kỳ;

Humbolt University of Berlin - CHLB Đức;

Royal Agricultural University - Anh;

Larenstain - Hà Lan;

Yonsei University - Hàn Quốc;

Swedish University of Agricultural Science, - Thuỵ Điển;

The Philippine University at Los Bannos;

University of Thai Chamber of Commerce (UTCC) - Thái Lan,

Kyushu University- Nhật Bản,

University of Copenhagen - Đan Mạch

Các trường trong nước: Đại học Kinh tế quốc dân;

Đại học Kinh tế Huế;

Đại học Thái Nguyên;

Đại học Thương mại,

Đại học Thái Bình,

Đại học Nông Lâm Bắc Giang,

Đại học Kinh tế Đà Nẵng,

                     Đại học Bách Khoa Hà Nội

Switch mode views: