Thông tin chung

GIỚI THIỆU 

Bộ môn Kế toán tài chính tiền thân là Bộ môn Kế toán (thành lập tháng 9 năm 1996) thuộc Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông nghiệp I. Từ tháng 12 năm 2007, Bộ môn Kế toán trực thuộc Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh và được đổi tên thành Bộ môn Kế toán tài chính theo Quyết định số 665/QĐ-NNH ngày 06 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

 

LIÊN HỆ 

Bộ môn Kế toán tài chính

Phòng 428 - Tầng 4 - Nhà Hành chính 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoai: +84 4 62617552

 

Switch mode views: