Thông tin chung

 Bộ môn Kế toán Quản trị & Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiền thân là Bộ môn Kế toán. Bộ môn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập, đáp ứng nhu cầu về kế toán, kiểm toán của doanh nghiệp và các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế trong xã hội.

Địa chỉ: Phòng 418 -Tầng 4 – Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Email: bomonktqtkt@gmail.com

Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Quang Giám

Phó trưởng bộ môn: Th.S. Ngô Thị Thu Hằng

 

 

Switch mode views: