KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018


I.Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

-  Ngày bắt đầu của năm học: 07/08/2017

-   Ngày kết thúc năm học: 17/06/2018

-   Ngày kết thúc học kỳ 1: 07/01/2018

-   Ngày nghỉ hè: 7 tuần (từ 18/06/2018 đến 05/08/2018)

Các ngày được nghỉ trong năm học:

-   Nghỉ quốc khánh: 2/9: nghỉ 1 ngày (Thứ 7) và nghỉ bù 1 ngày vào Thứ 2 ngày 04/09/2017.

-   Tết dương lịch: 01/01/2018: nghỉ 1 ngày (Thứ 2)

-   Tết nguyên đán Mậu Tuất: nghỉ 2 tuần (từ 09/02/2018 đến hết 25/02/2018) (tức 24/12 âm lịch đến hết 10/01 âm lịch)

-   Ngày giải phóng miền Nam 30/04: nghỉ 1 ngày (Thứ 2).

-   Ngày quốc tế lao động 01/5: nghỉ 1 ngày (Thứ 3)

-   Ngày giỗ tổ Hùng vương: 25/04/2018 (tức 10/03 âm lịch): nghỉ 1 ngày (Thứ 4)

-   Ngày 12/10: nghỉ 1/2 ngày (buổi sáng)

-   Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11: Nghỉ 1/2 ngày (buổi sáng)

Ngày lễ nếu trùng vào thứ 7 hoặc chủ nhật, các lớp Sau đại học đã có thời khóa biểu sẽ không học.

Các ngày đăng ký vào các lớp học phần:

-   Thời gian đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2017-2018: online từ 01/12/2017 đến 12/12/2017.

-   Thời gian đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019: online từ: 15/05/2018 đến 26/05/2018.

II.Khung kế hoạch đào tạo các khóa bậc đại học - cao đẳng

2.1. Các khoá chính quy tại Học viện

2.1.1. Hệ đại học

-   Các khóa đào tạo theo tín chỉ (58, 59, 60, 61) kế hoạch dựa trên các tiến trình đã xây dựng (danh mục chương trình đào tạo).

-   Thời gian xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp trước ngày 20/11/2017 và trước ngày 30/4/2018 để sinh viên có kế hoạch đăng ký vào các lớp học phần. Đợt xét bổ sung (nếu có) trước ngày 15/02/2018.

-   Thời gian xét tốt nghiệp các khóa 30/9, 30/12, 30/3, 25/07

-   Phát bằng: Đợt 1: 20-30/11, đợt 2: 20-28/2, đợt 3: 20-30/5, đợt 4: 20-30/09.

Khoá 62:

Thời gian đăng ký xét tuyển: dự kiến đợt 1 từ  10 -30/7, đợt 2 từ 01-15/8/2017

Dự kiến nhập học (đợt 1): 22-24/8/2017

Thời gian học tập chính trị đầu khóa: 28/8 – 09/9/2017

Bắt đầu học theo thời khóa biểu: 11/09/2017

Tuyển sinh lớp tiên tiến, chất lượng cao và chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng: thông báo và nhận đơn từ 28/8 – 15/9;  xét tuyển 18- 20/9.

2.1.2. Hệ cao đẳng

Kế hoạch cho các lớp hệ Cao đẳng từ K59 – K61 các ngành dựa trên các tiến trình đã xây dựng trong danh mục chương trình đào tạo.

2.1.3. Hệ liên thông

Các lớp liên thông chính qui khóa 62 sẽ xét tuyển cùng đợt tuyển sinh đại học tháng 6/2017 và nhập học cùng sinh viên khóa 62; kỳ thi tuyển sinh riêng cho liên thông từ ngày 03-05/11;  Nhập học 20/12/2017.

Các lớp VLVH, Liên thông hệ VLVH ở trường và địa phương (nếu có): tổ chức thi tuyển sinh từ ngày  03-05/11/2017; Nhập học 20/12/2017.

2.2. Các khóa hệ vừa làm vừa học

2.2.1. Tại Học viện

-   Khóa mới: Dự kiến ôn thi tháng 10/2017, thi tuyển sinh từ ngày 4/11 đến 06/11/2017 (áp dụng cho các ngành đào tạo có đủ sĩ số mở lớp). Nhập học và học tháng 2/2018.

2.2.2. Tại các địa phương

Giao chuyên đề tốt nghiệp trong học kỳ 1:

1.TCTY2THNNTB (Tháng 11/2017)

Giao chuyên đề tốt nghiệp trong học kỳ 2

1.TCKTNN6HD (Tháng 1/2018)

2.TCTY8TX (Tháng 1/2018)

Thi tốt nghiệp trong học kỳ 1:

1.TCKT3NLTH

2.TCKT14ND

3.TCKTNN14TB

Thi tốt nghiệp trong học kỳ 2:

1.TCTY2THNNTB

Học tập trung tại các cơ sở liên kết:

TT

Lớp

Địa Phương

1

TCTY2THNNTB

Trường TCNN Thái Bình

2

TCKTNN6HD

Trường cao đẳng Hải Dương

3

TCTY8TX

Trường cao đẳng công nghệ môi trường Hà Nội

 III. Khung kế hoạch đào tạo sau đại học

-         Thi tuyển sinh và xét tuyển NCS:

Thi tuyển sinh thạc sĩ (K26) và xét tuyển NCS đợt 2/2017: 25 - 27/8/2017

Thi tuyển sinh thạc sĩ (K27) và xét tuyển NCS đợt 1/2018: 23 - 25/3/2018

-         Nhập học:

Thạc sĩ K26 và NCS nhập học đợt 2/2017: 13/10/2017 học từ ngày 14/10/2017

Thạc sĩ K27 nhập học đợt 1/2018 (áp dụng cho các ngành đào tạo có đủ sĩ số mở lớp) 18/5/2018 và học từ 19/5/2018

NCS nhập học đợt 1/2018: 18/5/2018

-         Thi tiếng Anh đầu ra trình độ B1 khung Châu Âu:

Đợt 2/2017: 9 - 11/9/2017 (áp dụng cho đợt nhập học tháng 10/2016)

Đợt 1/2018: 7 - 9/4/2018 (áp dụng cho đợt nhập học tháng 5/2017)

-         Kế hoạch đào tạo K24 và K25 thực hiện theo chương trình đào tạo in trong Danh mục đào tạo.

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đối tượng áp dụng

Giao đề tài thực tập tốt nghiệp

Đợt 2/2017: trước 15/09/2017

K25 nhập học tháng 10/2016

Đợt 3/2017: trước 15/12/2017

Đợt 1/2018: trước 15/06/2018

K26 nhập học tháng 5/2017

Xét điều kiện bảo vệ luận văn

Đợt 2/2017: 25-30/09/2017

K24 nhập học tháng 10/2015

Đợt 3/2017: 27-30/11/2017

Đợt 1/2018: 23-30/04/2018

K25 nhập học tháng 5/2016

Bảo vệ luận văn

Đợt 2/2017: 08-21/10/2017

K24 nhập học tháng 10/2015

Đợt 3/2017: 16-24/12/2017

Đợt 1/2018: 07-20/05/2018

K25 nhập học tháng 5/2016

Xét điều kiện tốt nghiệp

Đợt 2/2017: 07-12/08/2017

K24 nhập học tháng 5/2015

Đợt 3/2017: 13-18/11/2017

K24 nhập học tháng 10/2015

Đợt 1/2018: 08-12/01/2018

Phát bằng

Đợt 2/2017: tháng 9/2017

K24 nhập học tháng 5/2015

Đợt 3/2017: tháng 12/2017

K24 nhập học tháng 10/2015

Đợt 1/2018: tháng 3/2018

 

Nghiên cứu sinh báo cáo tiến độ:

Đợt 3 năm 2017: tháng 09/2017

Đợt 4 năm 2017: tháng 12/2017

Đợt 1 năm 2018: tháng 03/2018

Đợt 2 năm 2018: tháng 06/2018

Phát bằng tiến sĩ: tháng 11/2017 và tháng 05/2018.

IV. Kế hoạch tiến hành

1.Từ ngày 28/02 – 03/03/2017: Học viện họp với các khoa để phổ biến xây dựng kế hoạch năm học.

2.Từ ngày 06 – 09/03/2017: Các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành của khoa. Cần thống nhất thời gian thực tập giáo trình cho từng chuyên ngành đào tạo (cùng thời điểm). Cần lựa chọn các học phần tự chọn trong tiến trình đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể về giảng viên, phòng thực hành và khả năng đăng ký của sinh viên.

3.Ngày 10/03/2017: Các khoa nộp kế hoạch đào tạo của khoa cho Học viện (thông qua Ban Quản lý đào tạo).

4.Ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017 Ban QLĐT tổng hợp chung kế hoạch của toàn Học viện và làm việc với các khoa để điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

5.Từ ngày 20/03/2017 đến 24/03/2017 thông báo kế hoạch đến các bộ môn để phân công giảng viên.

6.Từ ngày 03/4 đến 08/05/2017 thông báo thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 1 năm học 2017-2018 của các lớp tín chỉ và các lớp cao học khóa 26 (trúng tuyển đợt 1 năm 2017).  


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ